Bujanovac, autoput E-75

Regulacija reka Južne Morave i Moravice na stacionaži autoputa km 939+481 - na Projektu: Koridor 10, autoput E-75 Beograd - Niš - granica sa BRJ Makedonijom, završetak radova na petlji.

construction site
construction site
construction site
construction site
construction site
construction site
construction site
construction site
construction site
construction site
construction site
construction site
construction site
construction site
construction site
construction site
construction site
construction site