Jablanica, autoput E75

Regulacija korita reke Jablanice na km 462+205,74 puta Niš - Leskovac.

construction site
construction site
construction site
construction site
construction site
construction site