Južna Morava, Donji Ljubeš

Izgrada sistema za odbranu od poplava za naselje Donji Ljubeš uključujući rekonstrukciju leve obale zaštitnog nasipa (16,6km) na reci Južnoj Moravi sa levoobalnom zaštitom (1,1km).

construction site
construction site
construction site
construction site
construction site
construction site
construction site
construction site
construction site
construction site
construction site
construction site
construction site
construction site
construction site