Lugomir, Jagodina

Hitni radovi na sanaciji desnog nasipa uz Lugomir 5+061 - 5+261, sanacija regulacije korita reke Lugomir i sanacija oštećenja reke Dulenke (0+135 - 0+439).

construction site
construction site
construction site