• construction site
  sakrij informacijeprikaži informacije

  Subotica

  Sanacija oštećenja nasipa i korita reke Resave u zoni naselja Subotica (km 21+160 - km 22+394), sa ukorenjem u visok teren u zoni (Faza 2).

 • construction site
  sakrij informacijeprikaži informacije

  Miliva

  Zaštita naselja Miliva: regulacija korita reke Resave i izgradnja nasipa.

 • construction site
  sakrij informacijeprikaži informacije

  Južna Morava
  Donji Ljubeš

  Izgrada sistema za odbranu od poplava za naselje Donji Ljubeš uključujući rekonstrukciju leve obale zaštitnog nasipa (16,6km) na reci Južnoj Moravi sa levoobalnom zaštitom (1,1km).

  • Investitor: Ministarstvo polj. i zaštite zivotne sredine
  • Godina izgradnje: 2016 - 1018
  • Pogledaj projekat ...
 • construction site
  sakrij informacijeprikaži informacije

  Bujanovac
  Autoput E-75

  Regulacija reka Južne Morave i Moravice na stacionaži autoputa km 939+481 - na Projektu: Koridor 10, autoput E-75 Beograd - Niš - granica sa BRJ Makedonijom, završetak radova na petlji.

 • construction site
  sakrij informacijeprikaži informacije

  Svilajnac

  Sanacija vodotokova i mostova na teritoriji opštine Svilajnac.

Ostali projekti

Svojnovo, Paraćin

Regulacija korita reke Velika Morava.

Pogledaj više...

Sedlare i Subotica

Hitni radovi zaštite sela Sedlare i Subotice od velikih voda reke Resave i njenih pritoka, opština Svilajnac.

Pogledaj više...

Lugomir, Jagodina

Hitni radovi na sanaciji desnog nasipa uz Lugomir 5+061 - 5+261, sanacija regulacije korita reke Lugomir i sanacija oštećenja reke Dulenke (0+135 - 0+439).

Pogledaj više...

Jablanica, autoput E75

Regulacija korita reke Jablanice na km 462+205,74 puta Niš - Leskovac.

Pogledaj više...

Ćuprija, Industrijska zona

Pogledaj više...

Pruga Ćuprija

Rekonstrukcija i modernizacija deonice Gilje - Ćuprija - Paraćin železničke pruge Beograd - Niš

Pogledaj više...

MHE Rečica

Izgradnja MHE "Rečica" na reci Bistrici, opština Nova Varoš.

Pogledaj više...

MHE Crkvine

Izgradnja MHE "Crkvina" na reci Bistrici, opština Nova Varoš.

Pogledaj više...