Sedlare i Subotica

Hitni radovi zaštite sela Sedlare i Subotice od velikih voda reke Resave i njenih pritoka, opština Svilajnac.

construction site
construction site
construction site
construction site
construction site
construction site
construction site