Subotica

Sanacija oštećenja nasipa i korita reke Resave u zoni naselja Subotica (km 21+160 - km 22+394), sa ukorenjem u visok teren u zoni (Faza 2).

construction site
construction site
construction site
construction site
construction site
construction site
construction site
construction site
construction site
construction site
construction site
construction site
construction site
construction site
construction site